Thẻ ra vào di động hoạt động như thế nào?

Sau khi kích hoạt Thẻ ra vào di động, giữ điện thoại của bạn cách đầu đọc 5cm tối đa 2 giây, đợi tiếng bíp và đèn xanh. Rồi cứ thế mở cửa thôi! Thẻ ra vào WeWork hiện tại của bạn vẫn hoạt động để mở cửa trong văn phòng.