Thẻ ra vào di động sẽ cho phép tôi ra vào tất cả các tòa nhà WeWork chứ?

Tính năng này chỉ dành cho một số tòa nhà chọn lọc (Salesforce Tower - San Francisco, Chelsea - New York, 10 Devonshire Square - Luân Đôn). Nếu chương trình thành viên hiện tại của bạn bao gồm quyền ra vào các tòa nhà trên đây, thì bạn có thể sử dụng tính năng này. Nói chung, Thẻ ra vào di động không thay đổi những tòa nhà bạn có quyền ra vào.