Thẻ ra vào di động của tôi ngừng hoạt động, tôi nên làm gì?

Bạn đang dùng iOS 13? Nếu đúng, chúng tôi nhận thức được các vấn đề tiềm ẩn trong quyền cho phép truy cập địa điểm liên quan đến iOS 13 và đang thực hiện bản sửa lỗi dài hạn. Hiện thời, bạn có thể vào Cài đặt điện thoại và cấp quyền cho phép "Luôn" truy cập địa điểm cho ứng dụng WeWork hoặc chỉ khởi chạy ứng dụng WeWork trước khi sử dụng Thẻ ra vào di động.

 

Nếu bạn không sử dụng iOS 13 và vẫn gặp sự cố, chúng tôi khuyên bạn nên làm theo các bước sau để khắc phục sự cố:

Bước 1: Đảm bảo Bluetooth đang Bật. Vào “Cài đặt” > “Bluetooth” > trượt vòng tròn sang phải để nó chuyển sang màu xanh.

Bước 2A - iOS: Gạt Bluetooth sang “tắt” rồi gạt lại về “bật” một lần nữa trong “Ứng dụng Cài đặt”

Bước 2B - Android: Gạt chế độ máy bay sang "bật" rồi gạt lại về "tắt" từ menu cuộn xuống

Bước 3: Nếu cần, khởi động lại Ứng dụng WeWork.

Bước 4: Gửi phản hồi. Mở ứng dụng “WeWork” > Nhấp “Tài khoản” trong menu dưới cùng > Nhấp “Quản lý Thẻ ra vào” > Nhấp “Gặp sự cố?” Nhóm Bảo mật WeWork sẽ trả lời bạn!