Tôi có thể bật thẻ ra vào di động bằng cách nào?

Bạn có thể bật thẻ ra vào di động từ ứng dụng WeWork bằng cách nhấp vào "Tài khoản" ở menu dưới cùng > Nhấp "Quản lý Thẻ ra vào" > Nhấp "Thẻ ra vào di động WeWork" > rồi thực hiện quy trình kích hoạt Bluetooth & các quyền "Luôn cho phép" truy cập Địa điểm.Screen_Shot_2019-10-17_at_3.37.32_PM.png