Thành viên We / Theo yêu cầu là gì?

Chương trình Thành viên We giúp bạn kết nối với hàng vạn thành viên WeWork cần cách dịch vụ mà bạn cung cấp và cung cấp các dịch vụ bạn cần một cách dễ dàng. Với ứng dụng di động và Mạng lưới Thành viên của chúng tôi, bạn có thể tận dụng sức mạnh từ cộng đồng đang phát triển này bất kể bạn ở đâu.

Chương trình thành viên này bao gồm hai tín dụng để đặt không gian làm việc hay phòng họp ở nhiều địa điểm trên toàn thế giới. 

 

Định nghĩa về chỗ làm việc?

Chỗ làm việc hằng ngày là chỗ ngồi được quy định tại khu vực bàn làm việc chung mà bạn có thể thuê theo ngày. Chỗ làm việc thường có không gian rộng, bề mặt để làm việc và các ổ cắm điện. Thành viên We sẽ có thể tiếp cận chỗ làm việc theo yêu cầu tại các địa điểm được chọn trên toàn cầu.

 

Tôi có thể đặt chỗ làm việc ở đâu?

Thành viên We cho phép bạn đặt chỗ làm việc theo nhu cầu tại bất kỳ địa điểm nào trên thế giới có áp dụng Thành viên We/Chỗ ngồi Linh hoạt. Danh sách đang mở rộng không ngừng, bạn có thể xem các địa điểm hiện có tại đây.

 

Tôi có thể đặt chỗ làm việc trước khi đến WeWork không?

Đúng, bạn cần đặt trước. Nhằm đảm bảo các thành viên có được trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyến khích bạn nên đặt chỗ làm việc ít nhất một giờ trước khi dự định đến làm việc.

 

Với gói Thành viên We, tôi có thể đặt chỗ làm việc/phòng họp vào cuối tuần không?

Hiện tại, đối với gói Thành viên We, bạn chỉ có thể dùng chỗ làm việc và phòng họp từ 09:00 đến 18:00, từ thứ hai - thứ sáu.

 

Tôi có thể mời khách đến chỗ làm việc không?

Hiện tại, đối với gói Thành viên We hoặc Chỗ ngồi Linh hoạt, thành viên chưa thể mời khách đến không gian làm việc mở. Nếu muốn mời khách đến làm việc với bạn trong ngày, bạn có thể đặt một phòng họp.