Làm sao để hủy bỏ một lệnh in từ hàng đợi PaperCut?

Khi dùng giao diện trên một trong những máy in của chúng tôi:

  1. Sử dụng thông tin đăng nhập PaperCut để đăng nhập
  2. Nhấn nút "Phát lệnh in"
  3. Đánh dấu vào ô cạnh bên lệnh mà bạn muốn xóa
  4. Nhấn "Xóa" ở góc dưới bên phải

papercut_printer.png

Lệnh in sẽ bị xóa khỏi hàng đợi PaperCut và tất cả các thiết bị của WeWork.

 

Khi sử dụng giao diện trên trang web PaperCut:

  1. Nhấn chuột phải vào biểu tượng PaperCut ở Thanh công cụ trên máy Mac (ở khay ứng dụng trên PC)
  2. Nhấn"Chi tiết" papercut_web_1.png
  3. Sử dụng thông tin đăng nhập PaperCut để đăng nhập
  4. Nhấn "Lệnh đang đợi phát"
  5. Tìm lệnh bạn muốn hủy và nhấn "Xóa"

papercut_web_2.png

Lệnh in sẽ bị xóa khỏi hàng đợi PaperCut và tất cả các thiết bị của WeWork.