Những chi phí bổ sung cho các dịch vụ như in ấn, credit đặt phòng, v.v, là bao nhiêu?

AUSTRALIA

- Phòng Họp (mỗi credit): $30.00 AUD
- In đen trắng (mỗi trang): $0.15 AUD
- In màu (mỗi trang): $0.60 AUD
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $130.00 AUD
- Phí Thay Thẻ Ra vào: $30.00 AUD
- Phí Thay Chìa khóa: $30.00 AUD


ARGENTINA

- Phòng Họp (mỗi credit): $350.00 ARS
- In đen trắng (mỗi trang): $3.00 ARS
- In màu (mỗi trang): $7.00 ARS
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $1,500.00 ARS
- Phí Thay Thẻ ra vào: $400.00 ARS
- Phí Thay Chìa khóa: $250.00 ARS

BRAZIL

- Phòng Họp (mỗi credit): R$50.00 BRL
- In đen trắng (mỗi trang): R$0.50 BRL
- In màu (mỗi trang): R$2.00 BRL
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: R$800.00 BRL
- Phí Thay Thẻ Ra vào: R$200.00 BRL
- Phí Thay Chìa khóa: R$50.00 BRL

CANADA

- Phòng Họp (mỗi credit): $25.00 CAD
- In đen trắng (mỗi trang): $0.08 CAD
- In màu (mỗi trang): $0.40 CAD
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $130.00 CAD
- Phí Thay Thẻ Ra vào: $25.00 CAD
- Phí Thay Chìa khóa: $10.00 CAD

TRUNG QUỐC

- Phòng Họp (mỗi credit): ¥160.00 CNY
- In đen trắng (mỗi trang): ¥0.50 CNY
- In màu (mỗi trang): ¥3.00 CNY
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: ¥650.00 CNY
- Phí Thay Thẻ Ra vào: ¥150.00 CNY
- Phí Thay Chìa khóa: ¥150.00 CNY

COLOMBIA

- Phòng Họp (mỗi credit): $25,000.00 COP
- In đen trắng (mỗi trang): $150.00 COP
- In màu (mỗi trang): $800.00 COP
- Phí Bổ sung Thành viên (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $200,000.00 COP
- Phí Thay Thẻ Ra vào: $60,000.00 COP
- Phí Thay Chìa khóa: $60,000.00 COP

PHÁP

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

ĐỨC

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

HỒNG KÔNG

- Phòng Họp (mỗi credit): $200.00 HKD
- In đen trắng (mỗi trang): $0.50 HKD
- In màu (mỗi trang): $2.00 HKD
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $1,200.00 HKD
- Phí Thay Thẻ ra vào: $200.00 HKD
- Phí Thay Chìa khóa: $200.00 HKD

ẤN ĐỘ

- Phòng Họp (mỗi credit): ₹1,000.00 INR
- In đen trắng (mỗi trang): ₹4.00 INR
- In màu (mỗi trang): ₹20.00 INR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: ₹6,000.00 INR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: ₹2,000.00 INR
- Phí Thay Chìa khóa: ₹1,000.00 INR

IRELAND

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

ISRAEL

- Phòng Họp (mỗi credit): ₪85.00 ILS
- In đen trắng (mỗi trang): ₪0.30 ILS
- In màu (mỗi trang): ₪1.40 ILS
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: ₪350.00 ILS
- Phí Thay Thẻ Ra vào: ₪90.00 ILS
- Phí Thay Chìa khóa: ₪35.00 ILS

NHẬT BẢN

- Phòng Họp (mỗi credit): ¥3,000.00 JPY
- In đen trắng (mỗi trang): ¥10.00 JPY
- In màu (mỗi trang): ¥50.00 JPY
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: ¥11,000.00 JPY
- Phí Thay Thẻ Ra vào: ¥3,500.00 JPY
- Phí Thay Chìa khóa: ¥3,500.00 JPY

MEXICO

- Phòng Họp (mỗi credit): $200.00 MXN
- In đen trắng (mỗi trang): $1.00 MXN
- In màu (mỗi trang): $4.00 MXN
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $1,350.00 MXN
- Phí Thay Thẻ Ra vào: $400.00 MXN
- Phí Thay Chìa khóa: $350.00 MXN

HÀ LAN

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

PERU

- Phòng Họp (mỗi credit): S/.35.00 PEN
- In đen trắng (mỗi trang): S/.0.20 PEN
- In màu (mỗi trang): S/.0.50 PEN
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: S/.230.00 PEN
- Phí Thay Thẻ Ra vào: S/.70.00 PEN
- Phí Thay Chìa khóa: S/.60.00 PEN PEN

SINGAPORE

- Phòng Họp (mỗi credit): $35.00 SGD
- In đen trắng (mỗi trang): $0.10 SGD
- In màu (mỗi trang): $0.50 SGD
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $140.00 SGD
- Phí Thay Thẻ Ra vào: $35.00 SGD
- Phí Thay Chìa khóa: $35.00 SGD

HÀN QUỐC

- Phòng Họp (mỗi credit): ₩20,000.00 KRW
- In đen trắng (mỗi trang): ₩50.00 KRW
- In màu (mỗi trang): ₩250.00 KRW
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ với Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: ₩100,000.00 KRW
- Phí Thay Thẻ Ra vào: ₩25,000.00 KRW
- Phí Thay Chìa khóa: ₩25,000.00 KRW

TÂY BAN NHA

- Phòng Họp (mỗi credit): €20.00 EUR
- In đen trắng (mỗi trang): €0.06 EUR
- In màu (mỗi trang): €0.32 EUR
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: €100.00 EUR
- Phí Thay Thẻ Ra vào: €25.00 EUR
- Phí Thay Chìa khóa: €50.00 EUR

ANH QUỐC

- Phòng Họp (mỗi credit): £20 GBP
- In đen trắng (mỗi trang): £0.05 GBP
- In màu (mỗi trang): £0.24 GBP
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: £100.00 GBP
- Phí Thay Thẻ Ra vào: £25.00 GBP
- Phí Thay Chìa khóa: £50.00 GBP

HOA KỲ

- Phòng Họp (mỗi credit): $25.00 USD
- In đen trắng (mỗi trang): $0.08 USD
- In màu (mỗi trang): $0.40 USD
- Phí Thành viên Bổ sung (chỉ dành cho Văn phòng Riêng; mỗi thành viên trên tháng)*: $100.00 USD
- Phí Thay Thẻ Ra vào: $25.00 USD
- Phí Thay Chìa khóa: $10.00 USD


*Phí Bổ sung Thành viên: Không gian văn phòng của bạn có giới hạn. Nếu số thành viên hoặc các cá nhân khác thường xuyên sử dụng không gian văn phòng của bạn vượt quá số được phân bổ trên mẫu chi tiết chương trình thành viên, bạn sẽ phải trả thêm phụ phí nêu trên. Vì lý do an toàn, số người sử dụng không gian văn phòng của bạn không được vượt quá 1.5x số bàn làm việc, ngay cả khi trả thêm phí. Chúng tôi có quyền giới hạn hơn nữa số lượng Thành viên được phép tại bất kỳ thời điểm nào.