Tôi có thể đổi phiếu khuyến mại nếu hiện tại tôi đang dùng một sản phẩm hay dịch vụ không?

Khả năng đổi phiếu khuyến mại tùy vào từng đối tác và luôn hiển thị rõ ở bên dưới nút "Đổi Phiếu Khuyến mại". Hãy kiểm tra trước khi đổi để đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện nhận khuyến mại.