Làm thế nào để tôi sử dụng tính năng gọi WiFi?

Tính năng gọi Wifi là gì?

Tính năng Gọi WiFi cho phép bạn gọi điện bằng điện thoại di động của bạn qua mạng dữ liệu WiFi. Bạn không cần bất kỳ phần mềm đặc biệt hay chương trình nào của nhà mạng, và tính năng này được tất cả các nhà mạng lớn hỗ trợ. Việc đó về cơ bản chẳng khác gì gọi điện thoại qua mạng LTE mới, và người nhận điện thoại vẫn thấy hiển thị số điện thoại của bạn. Nếu bạn ở một khu vực có sóng điện thoại di động yếu, nhưng WiFi mạnh, điện thoại của bạn sẽ tự động tận dụng mạng WiFi mà bạn kết nối vào để gọi điện thoại. Các cuộc điện thoại gọi qua WiFi được tính vào số phút trong chương trình của nhà mạng của bạn.

Vì sao tôi nên dùng tính năng này?

Nếu bạn ở một địa điểm có sóng điện thoại yếu và các cuộc điện thoại của bạn thường bị ngắt quãng và không thể gọi điện được, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên bật tính năng Gọi WiFi. Một số khu vực có thể có sóng yếu, nhưng nếu thiết bị di động của bạn được kết nối với mạng WiFi của WeWork thì bạn có thể tận dụng tính năng Gọi WiFi này. Việc bật tính năng Gọi WiFi sẽ cải thiện đáng kể khả năng gọi và nhận cuộc gọi của bạn trong các khu vực như vậy.

Điện thoại của tôi có hỗ trợ gọi WiFi không?

Nếu bạn mua điện thoại của mình trong vòng một vài năm trở lại đây, gần như chắc chắn điện thoại của bạn có hỗ trợ tính năng Gọi WiFi. Các thiết bị được ưa chuộng như các dòng điện thoại Apple iPhone và Samsung Galaxy đều hỗ trợ Gọi WiFi. Để chắc chắn, hãy làm theo các bước dưới đây để tìm chỗ bật chế độ Gọi WiFi.

Làm thế nào để tôi bật tính năng gọi WiFi?

Làm theo các chỉ dẫn dưới đây cho thiết bị của bạn. Hiện tại chỉ có hướng dẫn dành cho iOS và Android, nhưng nếu bạn sử dụng một hệ điều hành di động khác, tính năng này có lẽ vẫn được hỗ trợ.

iOS

Settings > Phone > Wi-Fi Calling

Lưu ý: Nhà mạng của bạn có thể yêu cầu xác minh địa chỉ chính của bạn cho dịch vụ Khẩn cấp 911. Tất cả các cuộc gọi 911 đều được định vị qua mạng di động, khi có thể, để định vị chính xác dựa trên địa điểm. Trong trường hợp không có sóng di động, địa điểm mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng. Một lợi ích thường bị bỏ qua của tính năng Gọi WiFi là khả năng thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp khi sóng di động yếu hoặc không có. 

ANDROID

Lưu ý: Tùy vào thiết bị Android của bạn, các cài đặt này có thể có ở chỗ khác. 

SAMSUNG GALAXY S

Settings > Wireless & Networks > More... > Wi-Fi Calling

GOOGLE NEXUS

Phone > Settings > Calls > Configure Wi-Fi Calling