Điện áp ổ cắm trong văn phòng tôi là bao nhiêu?

Điện áp trên các ổ cắm tại văn phòng WeWork sẽ khác nhau tùy địa điểm. Vui lòng kết nối với nhóm cộng đồng địa phương của bạn để được hỗ trợ hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ.