Tôi phải làm gì nếu tôi cần dùng thang máy chuyển hàng?

Là thành viên, bạn hãy gửi yêu cầu hỗ trợ nếu bạn cần sử dụng thang máy chuyển hàng. Nhóm Cộng đồng của bạn sẽ phối hợp với bạn để bố trí thời gian.

Xin lưu ý: giá sử dụng thang máy chuyển hàng ngoài giờ của các địa điểm khác nhau là khác nhau, vì vậy hãy trao đổi với nhóm Cộng đồng của bạn để biết chi tiết.