WeWork có tính lệ phí sử dụng các dịch vụ tiện ích không?

WeWork không tính lệ phí sử dụng các dịch vụ tiện ích. WeWork trả toàn bộ chi phí nước, điều hòa, sưởi, điện, và Internet, và khoản lệ phí chương trình thành viên hàng tháng của bạn đã bao hàm các chi phí này.