Làm thế nào để tôi điều chỉnh nhiệt độ trong văn phòng của tôi?

Khả năng đặt nhiệt độ cụ thể là khác nhau giữa các văn phòng, tùy vào hệ thống HVAC và khả năng ảnh hưởng đến các văn phòng kế bên trong khu vực nhiệt độ của bạn. Hãy gửi một yêu cầu trợ giúp nếu bạn muốn điều chỉnh nhiệt độ văn phòng mình, chúng tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn.