Làm thế nào để tôi điều chỉnh nhiệt độ trong văn phòng của tôi?

Khả năng cài đặt nhiệt độ cụ thể sẽ khác nhau giữa các văn phòng tùy vào hệ thống nhiệt, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) cũng như khả năng ảnh hưởng đến các văn phòng kế cận trong khu vực nhiệt độ của bạn. 

Hãy gửi một yêu cầu hỗ trợ nếu bạn muốn điều chỉnh nhiệt độ trong văn phòng, chúng tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng yêu cầu.

Trước khi gửi phiếu yêu cầu HVAC, chúng tôi đề nghị bạn thực hiện những điều sau để chúng tôi có thể đảm bảo các hệ thống HVAC của mình đang hoạt động hiệu quả đồng thời tiết kiệm năng lượng và bảo vệ hành tinh của chúng ta:

  • Kiểm tra xem cửa chính và cửa sổ đã đóng kín chưa.    
  • Vui lòng không sử dụng máy sưởi cá nhân, ấm hoặc máy pha cà phê nếu có thể vì những thiết bị này có thể làm tăng nhiệt độ và ảnh hưởng đến hệ thống HVAC của chúng tôi.  
  • Vui lòng kiểm tra xác nhận các cảm biến nhiệt độ không bị chặn hoặc ở bên cạnh các nguồn nhiệt.  
  • Nếu bạn đang làm việc ngoài giờ làm việc tiêu chuẩn, chúng tôi cố gắng tiết kiệm năng lượng bằng cách thay đổi hoạt động của các hệ thống HVAC của chúng tôi. Hãy liên hệ với Nhóm Cộng đồng để có thêm thông tin.