Các ưu đãi của Thành viên WeWork là gì và tôi có thể tìm danh sách các ưu đãi này ở đâu?

Là thành viên WeWork, bạn được giảm giá cho rất nhiều dịch vụ về kinh doanh và đời sống mà bạn không thể có được nếu chỉ là khách hàng bình thường. Ưu đãi thành viên WeWork gồm có các dịch vụ đa dạng như chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, hoa, bán lẻ, thực phẩm, và nhiều dịch vụ chuyên nghiệp và cá nhân khác. Danh sách đầy đủ có tại đây: https://benefits.wework.com/