Các ưu đãi của Thành viên WeWork là gì và tôi có thể tìm danh sách các ưu đãi này ở đâu?

Thành viên WeWork sẽ được giảm giá nhiều dịch vụ về doanh nghiệp và phong cách sống. Các ưu đãi dành cho thành viên WeWork bao gồm nhiều dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, thể dục thể hình, v.v. Để xem danh sách đầy đủ và nhiều thông tin khác, hãy truy cập https://benefits.wework.com/. Những ưu đãi này có thể sử dụng trên toàn thế giới và không dành riêng cho thành phố của bạn.