Làm thế nào để tôi giới thiệu một công ty làm thành viên WeWork, và các ưu đãi là gì?

WeWork Refer là các chương trình giới thiệu có ưu đãi dành cho thành viên. Bất kỳ thành viên WeWork nào đều có thể đăng nhập vào Ứng dụng WeWork Refer bằng thông tin đăng nhập hiện tại để truy cập vào members.wework.com và giới thiệu các thành viên mới gia nhập không gian làm việc của chúng tôi. Các thành viên có thể nhận được 10% khoản phí thành viên hàng tháng mà người được giới thiệu thanh toán cho WeWork trong tối đa một năm, và khoản này được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân của họ. Các thành viên cũng có thể giới thiệu các thành viên tiềm năng bằng cách gửi email tới: referrals@wework.com.

 

Dưới đây là đường dẫn trực tiếp tới cổng thông tin giới thiệu: https://refer.wework.com/app/refer