Làm thế nào để tôi giới thiệu một công ty làm thành viên WeWork, và các ưu đãi là gì?

WeWork Refer là các chương trình giới thiệu có ưu đãi dành cho thành viên. Bất kỳ thành viên WeWork nào đều có thể đăng nhập vào ứng dụng WeWork Refer bằng tài khoản hiện tại để truy cập vào members.wework.com và bắt đầu giới thiệu các thành viên gia nhập không gian làm việc của chúng tôi. 

Số bàn làm việc

Ưu đãi thành viên mới

Người được giới thiệu nhận

Trao cho hội từ thiện

 1-3

 cam kết thuê 12 tháng được tặng 1 tháng miễn phí

 $500

Để chúc mừng sự phát triển của cộng đồng, WeWork đã quyên góp cho The Nature Conservancy — giúp bảo vệ thiên nhiên ở những nơi chúng ta sống, làm việc và vui chơi.

4-10

cam kết thuê 12 tháng được tặng 1 tháng miễn phí

$2.000

11+

cam kết thuê 12 tháng được tặng 1 tháng miễn phí

$5.000


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trực tiếp cổng thông tin giới thiệu tại https://www.wework.com/refer