Làm thế nào để tôi tổ chức một sự kiện tại tòa nhà của mình?

Chúng tôi rất vui khi các thành viên đứng ra chủ trì và/hoặc tổ chức các sự kiện trong không gian của chúng tôi!

Để xếp lịch cho một sự kiện ở không gian làm việc của bạn, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ để tiến hành trao đổi chi tiết với nhóm Cộng đồng của bạn về sự kiện (ngày tổ chức và số người tham dự). Bạn cũng có thể đăng ký tổ chức sự kiện tại không gian của bạn tại đây.