Tại sao tôi không thể hủy đặt phòng họp?

Chính sách hủy đặt phòng họp của WeWork nêu rõ các thành viên có thể sửa đổi hoặc hủy đặt phòng họp tối đa 60 phút trước giờ đã đặt. 

 

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với việc đặt phòng họp, hãy gửi yêu cầu trợ giúp và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.