Phí thiết lập tại WeWork là bao nhiêu và tại sao tôi phải trả phí này?

Phí thiết lập là $100/bàn làm việc (phí sẽ thay đổi theo vùng). Khoản phí này bao gồm chi phí chuyển thành viên vào văn phòng mới, dịch vụ dọn vệ sinh, kiểm tra bảo trì, cung cấp chìa khóa và thẻ ra vào cũng như chi phí quản lý mà nhóm hỗ trợ yêu cầu.

Xin lưu ý rằng phí này được tính vào trong tất cả các lần chuyển văn phòng và không thể miễn.