Làm thế nào để tôi sử dụng điện thoại phòng họp?

Thành viên có thể sử dụng điện thoại phòng họp bất kỳ lúc nào cần đến. Nếu bạn không nghe tiếng quay số khi bạn ấn nút "Dial", hãy gửi yêu cầu trợ giúp trong đó ghi số phòng họp, để chúng tôi sửa hoặc thay điện thoại khác.

 

Xin lưu ý: chúng tôi không hỗ trợ các cuộc gọi quốc tế trên điện thoại phòng họp.