Làm thế nào để tôi sử dụng điện thoại phòng họp?

Thành viên có thể sử dụng điện thoại phòng họp nếu cần. Nếu bạn không nghe thấy âm quay số khi ấn nút "Dial" (Quay số), hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ghi rõ số phòng họp để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Xin lưu ý: chúng tôi không hỗ trợ các cuộc gọi quốc tế trên điện thoại phòng họp.