Tôi có được mang theo máy in của mình không?

Có, các thành viên thuê chỗ ngồi riêng hay văn phòng riêng có thể mang theo máy in của họ. Nếu bạn muốn cài đặt máy in không dây, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt một Static IP để đảm bảo rằng các thành viên khác không gửi lệnh in nhầm vào máy in của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn khi cài đặt máy in, hãy gửi một yêu cầu trợ giúp và nhóm IT sẽ đến giúp bạn cài đặt.