Thông tin đăng nhập máy in của công ty tôi là gì?

Các thành viên có thể tìm thông tin đăng nhập máy in của công ty mình bằng cách vào mục "Dịch vụ Tòa nhà" trong Mạng lưới Thành viên. Thông tin đăng nhập này là giống nhau cho mọi thành viên trong công ty của bạn.

 

Từ một trình duyệt web trên máy tính:

  1. Đăng nhập vào Mạng lưới Thành viên.
  2. Nhấp vào "Dịch vụ Tòa nhà" ở menu bên trái.
  3. Bạn sẽ thấy các thông tin đăng nhập máy in bên dưới mục "Thông tin In ấn."