Chính sách về rượu và an ninh trong sự kiện của WeWork là gì?

Nếu bạn đang cân nhắc tổ chức một sự kiện tại không gian WeWork, sau đây là một số hướng dẫn chung cần lưu ý:

  • Những ai tham gia lên kế hoạch và/hoặc tổ chức sự kiện (thành viên hoặc không phải thành viên) đều được coi là Người tổ chức sự kiện và phải ký vào thỏa thuận về không gian tổ chức sự kiện của WeWork.
  • Người tổ chức sự kiện phải cung cấp danh sách những người tham dự cho nhóm Cộng đồng trước khi diễn ra sự kiện.
  • Chỉ những cá nhân có tên trong danh sách những người tham dự được phép vào sự kiện.
  • Xin lưu ý: Thông thường sẽ có phí, tiền đặt cọc và các yêu cầu khác (ví dụ: nhà cung cấp thực phẩm được cấp phép, giấy chứng nhận bảo hiểm) liên quan đến các sự kiện và phục vụ rượu tại các sự kiện, yêu cầu này khác nhau tùy địa điểm.
  • Không ai dưới độ tuổi uống rượu theo pháp luật hiện hành được phép uống hay sử dụng rượu tại bất kỳ địa điểm nào của WeWork.

Nếu bạn muốn tổ chức sự kiện tại tòa nhà của mình, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ kèm thông tin sự kiện và Quản lý cộng đồng sẽ trả lời bạn.