Tôi cần làm gì nếu thấy một cánh cửa có vẻ không đảm bảo an ninh?

Nếu bạn phát hiện cửa nào không đảm bảo an ninh, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ghi chính xác vị trí cửa đó và cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Chúng tôi sẽ khắc phục ngay.