WeWork giữ an toàn cho nơi làm việc của tôi như thế nào?

WeWork có các giải pháp an ninh vật lý và kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho thành viên, nhân viên của thành viên và thông tin mật được xử lý tại văn phòng của chúng tôi. WeWork triển khai hệ thống quản lý truy cập và quản lý video trên toàn cầu để đảm bảo chỉ có những nhân viên và/hoặc thành viên được ủy quyền mới có quyền truy cập phù hợp.