WeWork áp dụng các biện pháp an ninh nào để bảo vệ các thành viên và tài sản của họ?

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho thành viên và tài sản của họ mọi lúc. Ngay khi đến, chúng tôi yêu cầu mọi khách tới thăm phải đăng ký tại quầy lễ tân và trình một thẻ ID có hình. Thẻ ra vào được sử dụng để ra vào các địa điểm của chúng tôi, và trước khi cho phép thành viên ra vào các địa điểm đó, các thành viên phải trải qua quá trình Netverify để xác thực danh tính của họ. Chúng tôi cũng có hệ thống camera giám sát hiện trường cho mục đích rà soát trong trường hợp có sự cố. Hãy lưu ý, chúng tôi chỉ xem lại hình ảnh ghi trong trường hợp cần thiết.