Quy trình ưu đãi/hợp tác dành cho thành viên WeWork là gì?

Các thành viên WeWork được hưởng nhiều ưu đãi đa dạng trong phạm vi cộng đồng WeWork.

Các quan hệ đối tác và cơ hội sẵn có dành cho các thành viên bao gồm khả năng được chọn làm tiêu điểm, đóng góp, bán và/hoặc quảng bá sản phẩm và dịch vụ thông qua WeWork. Chúng tôi quảng cáo cho các mối quan hệ đối tác này qua các phương pháp sau:

 • Các tài khoản truyền thông xã hội
 • Tạp chí Creator
 • Danh sách Quà tặng Theo Mùa
 • Bản tin Thành viên
 • Sự kiện/Hội Thảo
 • Màn hình TV
 • Trung tâm Dịch vụ Tiện lợi
 • Sự kiện Tại Địa điểm
 • Sự kiện Lớn (ví dụ như Trại hè và Halloween)
 • Báo chí/Truyền thông
 • Cửa hàng Tự giác
 • Cửa hàng Tiện lợi

Để xem tổng quan quy trình hợp tác của chúng tôi, vui lòng xem trang các Câu hỏi thường gặp về Hợp tác. Nếu bạn cho rằng bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu của một quan hệ hợp tác hay cơ hội cụ thể, bạn có thể đăng ký tại đây.