Tôi có thể lấy thêm tấm bình phong nhựa hay mang rèm cửa tới để không gian được riêng tư hơn không?

Để đảm bảo rằng tất cả thành viên đều được hưởng ánh sáng tự nhiên bất kể vị trí văn phòng của họ, chúng tôi không cho phép các thành viên đặt bất cứ thứ gì cao hơn tấm bình phong nhựa.