Cửa hàng Tự giác WeWork là gì? Tôi có thể trả tiền để tất cả nhân viên của tôi sử dụng dịch vụ này không?

Cửa hàng Tự giác là quầy tự phục vụ thức ăn nhẹ và đồ uống của WeWork và mở 24/7 cho các thành viên ở một số địa điểm. Thành viên và khách có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, hoặc thông qua ứng dụng WeWork sau khi được kết nối với một thẻ tín dụng.

Cửa hàng Tự giác dựa trên hệ thống trung thực. Nếu bạn muốn thanh toán cho các thành viên của công ty mình, hãy tự thêm thẻ công ty vào ứng dụng WeWork của họ. Tiếc là chúng tôi không thể thêm các khoản mua ở Cửa hàng Tự giác vào hóa đơn hàng tháng của bạn.