Chính sách giao nhận thư và bưu kiện của WeWork là gì?

WeWork cung cấp miễn phí dịch vụ giao nhận và lưu trữ thư và bưu kiện cho phần lớn các chương trình thành viên. (Chi tiết về từng chương trình thành viên có ở đây: https://www.wework.com/pricing).

Thư và bưu kiện thường được giữ ở phía sau hoặc gần quầy lễ tân hoặc quầy bar Cộng đồng để bạn tới nhận. Các thành viên có thể tự tới nhận thư và bưu kiện của mình, nhưng nhóm Cộng đồng sẽ gửi thông báo qua email để nhắc thành viên khi có bưu kiện tới. Chúng tôi yêu cầu các thành viên tới nhận tất cả thư và bưu kiện sớm nhất có thể để tránh quá tải phòng chứa thư.

WeWork hiện tại không cung cấp hỗ trợ gửi thư và bưu kiện đi. Các chính sách về gửi thư được xử lý tùy theo từng tòa nhà, tùy quyết định riêng của nhóm Cộng đồng ở đó. Nếu các thành viên muốn gửi thư đi qua USPS và dịch vụ đó có sẵn ở khu vực của họ, họ cần để lại địa chỉ nhận chính xác và đóng dấu tại quầy tiếp tân để USPS tới nhận hàng ngày.

Nếu các thành viên muốn chuyển một gói bưu kiện, họ cần xếp lịch nhận qua một dịch vụ giao nhận ưu tiên. Nếu tòa nhà có hỗ trợ, các thành viên có thể để bưu kiện đã đề địa chỉ gửi chính xác tại quầy lễ tân để chuyển cho đơn vị giao nhận khi họ tới nhận hàng chuyển đi.