Chính sách về cây cảnh của WeWork là gì?

Chúng tôi bố trí cây cảnh trong khu vực chung để phục vụ các thành viên. Nhóm chúng tôi duy trì việc chăm sóc cây cảnh với sự giúp đỡ từ các đối tác chuyên chăm sóc cây cảnh. Nếu bạn muốn có cây cảnh trong văn phòng, chúng tôi có quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp cây cảnh trên cả nước và có thể họ có chương trình giảm giá cho thành viên.

Dưới đây là danh sách các số điện thoại liên hệ với các nhà cung cấp cây cảnh của chúng tôi theo khu vực:

  • Luân Đôn – Indoor Garden Design: +44 20 8444 1414
  • Amsterdam – Seasons Flowers: +31 020 330 757 1 
  • Hoa Kỳ  – PlantShed: +1 212 662 4400
 

Hãy cho các đại diện nhà cung cấp biết rằng bạn là thành viên của WeWork, và ở hầu hết các thị trường bạn sẽ được giảm giá cây cảnh mà bạn muốn mua.