Làm thế nào để tôi thêm hoặc bớt đồ nội thất của WeWork trong văn phòng mình?

Mỗi văn phòng WeWork đều có một bàn làm việc, ghế, thùng rác, và tủ tài liệu. Nếu bạn muốn bỏ bớt bất kỳ đồ vật nào trong số đó, hãy đặt đồ vật không mong muốn đó gần lối vào văn phòng của bạn và gửi một yêu cầu trợ giúp trong đó ghi danh sách các đồ vật mà bạn muốn bỏ đi.