Tôi có được mang đồ nội thất riêng của mình không?

Có, WeWork khuyến khích các thành viên mang theo đồ nội thất của mình và tự bố trí văn phòng tùy ý thích. Xin lưu ý: các thành viên không được thay đổi cấu trúc hạ tầng của văn phòng (chẳng hạn như khoan, dán giấy dán tường, thay các đèn chiếu sáng cố định, hay chắn tầm nhìn trong văn phòng).