Làm thế nào để tôi điều chỉnh bộ phận hẹn giờ trên đèn của tôi?

Xin lưu ý là không phải tất cả đèn văn phòng WeWork đều có thể điều chỉnh. Nếu bạn có thể điều chỉnh đèn văn phòng, bạn sẽ nhận thấy đèn nháy một lần mỗi khi bạn thêm 15 phút vào hẹn giờ  tự động, tới tối đa 45 phút hẹn giờ. Nếu đèn không nháy khi bạn bấm và giữ nút hẹn thêm giờ, tức là đèn văn phòng không điều chỉnh được.