Làm thế nào để tôi giải quyết các sự cố máy chơi arcade?

Nếu bạn gặp sự cố với máy chơi arcade, hãy thử rút dây nguồn của máy trong 30 giây và sau đó cắm lại dây. Nếu tình trạng sự cố vẫn còn, hãy gửi yêu cầu trợ giúp và ban phụ trách cơ sở vật chất sẽ sửa hoặc thay thế máy đó.