WeWork có các loại chương trình thành viên nào?

WeWork có bốn loại chương trình dành cho các thành viên. Dưới đây là các thông tin chi tiết cho mỗi loại chương trình thành viên:

 

We Membership:

 

  • Tiếp cận những sự kiện, lợi ích và ứng dụng kỹ thuật số của chúng tôi, cho phép bạn kết nối với hơn 400.000 thành viên trên toàn thế giới. Bao gồm 2 tín dụng để đặt không gian ở một số địa điểm mỗi tháng và được quyền mua thêm tín dụng nếu cần.

 

Chỗ ngồi Linh hoạt:

 

  • Bao gồm We Membership và được sử dụng bất kỳ chỗ ngồi còn trống nào trong khu vực chung thuộc khu Chỗ ngồi Linh hoạt WeWork ưa thích của bạn. Bạn chỉ việc mang theo máy tính, chọn cho mình chỗ ngồi còn trống, và bắt tay vào công việc.

 

Chỗ ngồi Riêng (các chỗ ngồi được giữ riêng cho thành viên trong một văn phòng làm việc chung)

 

  • Bao gồm We Membership và một chỗ ngồi riêng của bạn trong một không gian làm việc chung. Không cần phải mang theo màn hình và cây cảnh trên bàn làm việc của bạn khi bạn rời đi. Bạn sẽ làm việc ở cùng một vị trí mỗi ngày và chỗ ngồi của bạn được đảm bảo.

 

Văn phòng Riêng

 

  • Bao gồm We Membership và một không gian có đầy đủ đồ nội thất của riêng bạn, có thể bố trí đủ chỗ cho các nhóm từ 1 đến 100+ người và được điều chỉnh theo mức tăng trưởng quy mô của doanh nghiệp của bạn.

 

Nếu bạn muốn thay đổi chương trình thành viên của mình, hãy gửi một yêu cầu trợ giúp và nhóm Quản lý Cộng đồng của bạn sẽ hỗ trợ bạn.