Chính sách hủy dịch vụ của WeWork như thế nào?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách hủy của WeWork, vui lòng liên hệ với Nhóm cộng đồng của bạn qua phiếu Yêu cầu hỗ trợ hoặc tại Quầy bar cộng đồng ở địa điểm của bạn từ 9:00 đến 18:00, thứ Hai - thứ Sáu.