Chính sách hủy dịch vụ của WeWork như thế nào?

Đối với các thành viên muốn ngừng dịch vụ, WeWork yêu cầu họ gửi thông báo trước ngày làm việc cuối cùng của tháng trước khi chuyển đi. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển đi vào cuối tháng Sáu, bạn phải gửi thông báo trước 6 giờ chiều ngày làm việc cuối cùng của tháng Năm. WeWork không chấp nhận ngoại lệ cho quy định này.