Chính sách về thú nuôi của WeWork là gì?

WeWork rất yêu quý thú nuôi của các thành viên, nhưng một số công ty quản lý tòa nhà không cho phép động vật vào các tòa nhà của họ. Hãy gửi yêu cầu trợ giúp nếu bạn không rõ liệu tòa nhà của bạn có chấp nhận thú nuôi hay không.

 

Dưới đây là một số lưu ý:

  • Các thành viên phải cung cấp giấy tờ tiêm chủng hoặc chứng nhận chó nghiệp vụ khi mang thú nuôi vào không gian của chúng tôi.
  • Thú nuôi phải được thuần hóa.
  • Thú nuôi chỉ được phép ở các địa điểm cấm chó nếu chúng là các loài nghiệp vụ, như được xác định bởi Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA).
  • Thú nuôi chỉ được phép trong văn phòng riêng và không được phép chạy lung tung không có giám sát. Thú nuôi phải có dây dắt ở các khu vực chung.
  • Nếu một thú nuôi phá hoại, ồn ào hoặc phá phách theo bất kỳ cách nào, nhân viên WeWork có thể yêu cầu thành viên đưa thú nuôi ra khỏi khu vực đó.
  • Hãy gửi kèm giấy tờ thú nuôi của bạn trong yêu cầu trợ giúp và nhóm Quản lý Cộng đồng sẽ lưu giữ các giấy tờ đó trong hồ sơ.