Chính sách về yêu cầu quay phim/chụp ảnh của WeWork như thế nào?

Các thành viên thường có yêu cầu sử dụng không gian để quay phim cho các dự án cá nhân và công việc. Chúng tôi cho phép điều này miễn là các thành viên tuân thủ luật và quy định trong Thỏa thuận Cho thuê Địa điểm Quay phim.

Bất kỳ ai muốn ghi hình hoặc chụp ảnh trong không gian của chúng tôi phải ký thỏa thuận này. 

Lưu ý rằng chúng tôi yêu cầu đặt trước một phòng họp và không cho phép ghi hình hoặc chụp ảnh trong khu vưc chung. Điều này nhằm mục đích bảo vệ sự riêng tư của các thành viên khác.