Khoản tiền ký quỹ dịch vụ giữ trong tài khoản của tôi là gì?

Khoản tiền ký quỹ dịch vụ giữ trong tài khoản của bạn là một cách làm phổ biến áp dụng với mọi thành viên và sẽ được hoàn trả lại khi kết thúc hợp đồng chương trình thành viên của bạn, hoặc trong trường hợp bạn thay đổi địa điểm (theo yêu cầu) . Khoản ký quỹ dịch vụ tương đương 1,5 lần phí chương trình thành viên hàng tháng nếu bạn thanh toán bằng ACH và 2,5 lần nếu bạn thanh toán qua thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, hoặc chuyển khoản.