Làm thế nào để tôi giải quyết các sự cố điện thoại?

Để khắc phục sự cố cho điện thoại, vui lòng rút phích cắm điện thoại khỏi cổng Ethernet, chờ 30 giây rồi cắm lại. Nếu không được, bạn có thể dùng một chiếc điện thoại khác tại văn phòng để thử cổng này, vui lòng thử lại với điện thoại đó. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ kèm càng nhiều thông tin liên quan càng tốt - ví dụ: nhà cung cấp điện thoại, tên công ty, số văn phòng.