Văn phòng của tôi có trang bị điện thoại không?

Dịch vụ điện thoại là dịch vụ phụ trội có tính phí do WeWork và các đối tác viễn thông của chúng tôi cung cấp. Thành viên chính của mỗi công ty có thể đặt dịch vụ điện thoại thông qua Mạng Thành viên WeWork (members.wework.com). Hợp đồng thuê bao theo tháng với giá cố định, mức giá thuê bao có khác nhau một chút tùy theo thị trường.


Xem danh sách các lựa chọn điện thoại sẵn có ở đây: https://members.wework.com/our-services/. Lưu ý rằng chỉ thành viên chính của mỗi công ty mới có thể đặt yêu cầu. 

Nếu thành viên có điện thoại của riêng mình, họ có thể sử dụng điện thoại và dịch vụ điện thoại của mình trong văn phòng, nhưng họ phải tự liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của họ nếu cần hỗ trợ kỹ thuật.