Chính sách về Wi-Fi của WeWork là gì? Tốc độ Internet trong tòa nhà ra sao?

Mạng Wi-Fi nhanh nhất mà WeWork cung cấp là thông qua mạng bảo mật Wi-Fi WeWork. Mặc dù vậy, mạng có băng thông giới hạn, nên mọi đối tượng không phải thành viên và khách nên sử dụng mạng Wi-Fi mở có tên là WeWork Guest.

 

Tốc độ Wi-Fi thay đổi theo địa điểm, nhưng có thể lên tới 300 megabyes/giây. Kết nối Internet hữu tuyến cũng sẵn có, nhưng lên tới 1000 megabytes/giây.