Tôi phải làm gì nếu cổng mạng/internet của tôi không hoạt động?

Nếu cổng mạng hoặc Internet ngừng hoạt động, hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn kết nối tới đúng mạng Wi-Fi (‘WeWork’) hoặc được cắm đúng vào ổ cắm trên tường nếu dùng dây mạng. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ và đội ngũ CNTT của chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục sự cố.