Tôi phải làm gì nếu cổng mạng/internet của tôi không hoạt động?

Nếu cổng mạng hoặc internet của bạn không hoạt động, điều đầu tiên cần làm là đảm bảo rằng máy tính của bạn kết nối tới đúng mạng Wi-Fi hoặc được cắm đúng vào ổ cắm trên tường khi sử dụng dây mạng. Nếu vấn đề không được giải quyết, hay gửi yêu cầu trợ giúp và đội ngũ IT của chúng tôi sẽ giúp khắc phục sự cố.