Những loại sự kiện nào được WeWork tổ chức tại địa điểm của mình?

Tổ chức chương trình cộng đồng là một phần công việc của WeWork. Ngoài các sự kiện do thành viên tài trợ, WeWork cũng thường xuyên tổ chức nhiều kiểu chương trình sự kiện cho các thành viên, bao gồm:

 

  • Liên hoan nhẹ sau giờ làm (Giao lưu cộng đồng vào chiều muộn) Đây là cơ hội tốt để gặp gỡ các thành viên WeWork khác trong một bối cảnh thư thái và vui vẻ.

 

  • Ưu đãi Văn phòng (Các phiên tư vấn được tài trợ bởi WeWork dành cho các thành viên). Ưu đãi Văn phòng giúp các thành viên làm quen với nhiều ưu đãi thành viên mà chúng tôi cung cấp hoặc để gặp riêng với một nhà đầu tư hoặc người có ảnh hưởng.

 

  • Bữa trưa Bổ ích (các sự kiện do thành viên tài trợ, trong đó họ trình bày sản phẩm hoặc ý tưởng của mình cùng với một bữa trưa miễn phí). Đây là một cách tuyệt vời để quảng bá sản phẩm của bạn tới mạng lưới tòa nhà.

 

  • Các Sự kiện Bên Ngoài (đối tượng không phải thành viên tổ chức sự kiện của họ trong không gian của WeWork). Chúng tôi thường xuyên chào đón các đơn vị tổ chức bên ngoài đem mạng lưới của họ tới không gian của chúng ta. Đơn vị tổ chức phải ký vào Hợp đồng Tổ chức Sự kiện Bên Ngoài, và gửi cho nhóm WeWork danh sách những người tham dự trước khi diễn ra sự kiện.