Các thực tập sinh ở văn phòng có được làm việc trong không gian chung không?

Nếu các thành viên có thực tập sinh đến làm việc trong vài tháng, tốt nhất họ nên bổ sung nhân viên tạm thời vào chương trình thành viên của mình với một khoản phí bổ sung (giá sẽ thay đổi tùy theo khu vực). Một lựa chọn phù hợp khác là đăng ký Chỗ ngồi Linh hoạt hoặc Chỗ ngồi cố định ngắn hạn cho thực tập sinh đó.