Các thực tập sinh ở văn phòng có được làm việc trong không gian chung không?

Nếu các thành viên có thực tập sinh đến làm việc trong vài tháng, tốt nhất họ nên bổ sung nhân viên tạm thời vào chương trình thành viên của mình với mức phí $100/tháng. Một lựa chọn phù hợp khác là đăng ký một Chỗ ngồi Linh hoạt hay Chỗ ngồi Riêng ngắn hạn cho thực tập sinh đó.