Làm thế nào để tôi kết nối với Crestron (màn hình TV phòng họp)?

Để kết nối với Crestron, hãy kết nối với một mạng Wi-Fi WeWork và nhập URL hay địa chỉ IP ở góc phía trên bên trái của màn hình Crestron vào trình duyệt web của bạn. Khi đó bạn sẽ có thể tải về và chạy AirMedia client trên máy tính của bạn. Khi được yêu cầu, hãy nhập mã có 4 chữ số ở phía trên bên phải của màn hình TV vào AirMedia client. Khi bạn dùng xong màn hình, hãy đóng AirMedia client để màn hình của bạn ngắt kết nối với màn hình phòng họp.