Tại WeWork, quy mô văn phòng được đo đạc như thế nào?

WeWork xác định quy mô văn phòng theo số chỗ ngồi làm việc tối đa chứ không theo cách tính diện tích thông thường. Các văn phòng được thiết kế cụ thể cho số người có thể được phép cùng lúc sử dụng không gian đó.