Chính sách về thùng bia của WeWork là gì?

Có các thùng chứa bia lạnh mỗi ngày cho các thành viên thưởng thức. Các thùng bia mở vào các ngày trong tuần tới khoảng 9:30 p.m., và đóng vào cuối tuần vì chúng chỉ nhằm đem lại sự thư thái tại nơi làm việc, chứ không phải để phục vụ tiệc tùng ngoài khung giờ làm việc văn phòng.