Chính sách khách viếng thăm của WeWork là gì?

WeWork là một môi trường mở và các thành viên được khuyến khích đưa khách đến. WeWork sử dụng hệ thống độc quyền của riêng mình để ghi lại tất cả khách viếng thăm đến địa điểm do WeWork điều hành. 

Vui lòng đảm bảo khách mang theo thẻ căn cước có ảnh để làm thủ tục check-in. Lưu ý: Với tư cách Thành viên, bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động do khách viếng thăm của bạn thực hiện. Để tối ưu hóa trải nghiệm của khách, WeWork khuyên thành viên nên đăng ký cho các khách hàng dự kiến trước khi đến địa điểm WeWork.

Lưu ý rằng nếu bạn tham gia Chỗ ngồi Linh hoạt, Global Access hoặc Thành viên We, bạn phải đặt phòng họp để mời khách tại các địa điểm của chúng tôi. Bạn có thể đặt phòng họp trên Mạng lưới Thành viên hoặc ứng dụng di động.