Chính sách đăng ký khách tới thăm của WeWork là gì? Tôi đăng ký khách tới thăm ở đâu?

Để chúng tôi có thể duy trì một môi trường đảm bảo an ninh và an toàn, chúng tôi lưu giữ thông tin về những người tới không gian của chúng ta hàng ngày. Mọi khách tới thăm không phải thành viên sẽ phải đăng ký tại quầy lễ tân khi đến nơi.

Để thủ tục diễn ra nhanh chóng, chúng tôi yêu cầu mọi thành viên cần đăng ký trước cho khách của mình. Nếu có trước giấy tờ phù hợp (thẻ ID có hình), quầy lễ tân có thể cho khách lên gặp bạn.

    • Lưu ý: Nếu bạn có nhiều khách tới cùng lúc, vui lòng đăng ký cho từng người một qua Ứng dụng thành viên WeWork trên trang web (https://members.wework.com/) hoặc trên di động trước khi họ tới.

Thành viên WeWork phải có mặt khi khách của mình tới nơi. Vì lý do an ninh, chúng tôi không cho phép khách vào không gian của chúng tôi mà không có sự đồng ý của một thành viên và xác nhận rằng họ sẽ có mặt khi khách tới nơi.

Lưu ý: Đối với thành viên We, thành viên Chỗ ngồi Linh hoạt và thành viên Tiếp cận Toàn cầu, bạn phải đặt trước phòng họp để đăng ký cho khách.